Arkitektur

Whites om- och tillbyggnad av Carlanderska sjukhuset i Göteborg har vunnit den internationella design- och arkitekturtävlingen ICONIC AWARDS 2019: Innovative Architecture. ”Det är fantastiskt roligt att Carlanderskas arkitektoniska värden uppmärksammas på det sättet. Vi hade ett öga på ritningarna...
I framtidens automatiserade byggbransch kommunicerar robotar direkt med arkitekter, konstruktörer och snickare. Artificiell intelligens kommer att göra trähusproduktionen smartare och mer kostnadseffektiv. – Det här är en ny spännande utmaning för våra forskare som deltar i projektet Tillverka i trä...