Väderskyddet ”Natt och Dag" vann projekttävling i Stockholm

Foto: Krook & Tjäder

Väderskyddet ”Natt och Dag” är en signaturbyggnad som kommer att identifieras som typiskt för Stockholm. Ett robust funktionellt väderskydd som tar plats i rummet men ändå är nätt till sina mått. Väderskyddet signalerar tydligt att det är ett väderskydd som är säkert, ombonat och ger en mycket bra resenärsmiljö, skriver juryn i sitt utlåtande.

Region Stockholms trafikförvaltning (TF) har i samarbete med Sveriges Arkitekter anordnat en inbjuden projekttävling för fem tävlande om gestaltning av nya Väderskydd för resenärsmiljöer i kollektivtrafiken.

- Som resenär påbörjar du din resa med SL:s trafiktrafik redan när du anländer till väderskyddet, menar Joel Karlsson, industridesigner på Krook & Tjäder Design och uppdragsansvarig för tävlingsförslaget Natt och Dag. Väderskyddets kombination av ljus och rum ger resenären en känsla av att vara i nuet i väntan på någon av Region Stockholms transportmedel. Att vara i nuet är ett tillstånd då människan är som minst stressad, det ville vi ta fasta på. Vi vill låta väntan vara vila i närvaro.

Utdrag ur motivering för vinnande förslaget Natt och Dag:

Takformen är originell och har en egen karaktär som är självständig från SL:s tidigare väderskydd. Genom sin karaktär tar regnskyddet plats, men vid närmare analys är det till sina mått litet, utan uthängande delar och blir på det viset lätt placerat i trånga miljöer. Väderskyddet är trots ett robust uttryck transparent och de lyfta gavlarna kommer både att föra in ljus och utstråla värme under mörka tider på dygnet. Förslagsställarna visar även på möjliga varianter och det kan både göras långt och smalt och kort och kompakt.

Det vinnande förslaget har tagit fram ett mycket starkt koncept, vilket krävs för att kunna anpassas, utvecklas och användas utan förlora sin identitet, funktion och karaktär.

Konstruktionen är utvecklingsbar, flexibel och uppbyggd i moduler vilket gör att väderskyddet kan utvecklas över tid och nya funktioner kan adderas utan att förvanska utformningen.

Väderskyddet har en tillverkningsbarhet i serie, tekniskt integrerade detaljlösningar och förvaltningsaspekter som reservdelar och lagerhållning. De ekonomiska kalkylerna jämför de olika förslagens relativa kostnader både när det gäller investering och livscykel.

Juryns slutsats är att väderskydden kan vara en signaturbyggnad som får ta plats och som kan vara en ståtlig del i ett större sammanhang.