Kök och bad genom tiderna - i nytt standardverk

Foto: Svensk Byggtjänst

Tidstypiska kök och bad 1880–2000 är en ambitiös och omfattande genomgång av hur kök och badrum förändrats under 120 år. Den bläddervänliga boken har ett mycket rikt bildmaterial med alltifrån de enkla köken i sekelskiftets arbetarbostäder, via de färgglada 1960- och 70-talen till 1990-talets kök och badrum med fokus på livsstil och social samvaro.

”Ett standardverk som kommer att tryckas om gång efter annan i ständigt förnyade och utvecklade upplagor. Det är fakta när det smakar som bäst.”

Så beskriver arkitekten Gert Wingårdh Tidstypiska kök och bad 1880–2000 i bokens förord.

Att kunna laga sin mat och sköta sin hygien tillhör det mest basala för oss människor. Men utformningen av var det skett har varierat stort genom åren. Boken Tidstypiska kök och bad 1880–2000 tar med läsaren på en tidsresa och skildrar de genomgripande förändringarna som skett för kök och badrum under denna tid.

 

bild
1920- tal Foto: Svensk Byggtjänst

 

Kunnig författartrio
Författare är arkitekterna Laila Reppen och Cecilia Björk och civilingenjören och byggnadsvårdaren Gustav Bergström. Tillsammans har de gjort en ambitiös och omfattande genomgång av våra vanliga kök och badrum med bilder, texter, planritningar och kommentarer kring standard och stilutveckling under perioden. Allt sätts i sitt sammanhang och levandegörs genom beskrivningar av samhälle och hem, tillsammans med korta inblickar i människors liv.

 

bild
Foto: Svensk Byggtjänst

Dokumentation och inspiration
– Det är en dokumentation, det finns inte sedan tidigare någon liknande bok som i denna omfattning berättar om kök och bad från förr.

– Jag tror och hoppas att läsaren inte bara kommer att plöja den från början till slut. Boken går att slå upp var som helst, man kan läsa om allt från hur det såg ut hemma hos farmor till hur lagstiftning och standarder ändrat hur vi utformar våra kök och bad, säger Gustav Bergström.

 

bild
1960- tal Foto: Svensk Byggtjänst

Omfattande research
Författarna har dammsugit Sverige på miljöer och dokumenterat både ursprungliga och i några fall museimiljöer i boken. Bland källorna kan nämnas gamla ritningar, priskuranter, broschyrer, tidningar och kokböcker från olika tider.

– Ibland har museilägenheter varit det enda som finns kvar. Det är få som vill ha ett kylskåp från 1950-talet eller en spis från 1920-talet. Ett kök måste vara funktionellt att arbeta i, säger Laila Reppen.

Renovera hållbart och tidstypiskt
Boken kan fungera som en kunskapsbank och inspirationskälla för alla som är engagerade i bevarandet, renoveringen och ombyggnaden av hus och lägenheter. Genom att bidra med mer kunskap vill författarna inspirera till bättre beslut.

– Om vi förstår vad som är tidstypiskt kanske vi respekterar miljöerna och är mer varsamma när det gäller ombyggnad och renovering, säger Laila Reppen.

Tidstypiska kök och bad 1880–2000 är en dokumentation, inte en debattbok för bevarande, men författarna vill ändå förmedla tanken att värna kvalitet, att det som fortfarande är i gott skick kan bevaras. Det framgår tydligt i boken att när utvecklingen började gjordes framsteg, vi fick allt bättre, säkrare och mer fungerande miljöer.

bild

– Idag har vi uppnått en mycket hög teknisk standard. Nu handlar det ofta om mode, utseende och att vi slänger ut sådant vi inte tycker om längre.

– Att bevara, reparera och återbruka tär mindre på jordens resurser. Ett ekologiskt hållbart förhållningssätt vid renovering av kök sammanfaller också ofta med kulturhistorisk varsamhet. Ett kök med bevarade detaljer förblir ett tidstypiskt uttryck för sin tid, som håller länge, säger Cecilia Björk.

”Fakta bara glider in. Omärkligt passerar byggregler, energikriser och skiftande ekonomiska förutsättningar förbi. Det är allmänbildande i smyg, kvinnokampskildrande i öppenhet och hela tiden utan att tumma på fakta.”
Gert Wingårdh, ur förordet till Tidstypiska kök och bad.