Kunskapshuset - En skola som sätter Gällivare på kartan

Konferensrummet med utsikt över lågfjället Dundret. Foto: Anna Kristinsdóttir
Foto: Anna Kristinsdóttir
Foto: Anna Kristinsdóttir
Foto: Anna Kristinsdóttir
Foto: Anna Kristinsdóttir
Foto: Anna Kristinsdóttir

Nu invigs den lysande röda skolan Kunskapshuset som samlar Gällivare kommuns vuxenutbildning och samtliga gymnasieprogram i en och samma byggnad. Skolan har ritats av Liljewall där gruvan i Malmberget, dagbrottet i Aitik, den norrländska floran och samisk mönsterkultur har varit betydande inspirationskällor till dess gestaltning och form.

 

bild
Kunskapshuset, matsalen. Foto: Anders Bobert

 

Genom den mässingsklädda entrén slussas elever, personal och besökare in i skolan. Här öppnar sig en stor entréhall, enorm takhöjd, öppen spis och en karaktäristisk platsspecifik trappa. ”Dagbrottet”, som trappan kallas, bryter sig upp våning för våning för att avslutas med en konferenslokal med utsikt över lågfjället Dundret.

 

bild
Kunskapshuset med vy mot Dundret. Foto:  Anders Bobert

 

Den samiska kulturen har varit min drivkraft i projektet. Den tilltalar mig mycket som människa och det beror ju på att den är så starkt sammanlänkad med den storslagna naturen.

Under projektets gång kontaktade vi därför tre samiska konstnärer, målaren Anders Sunna, glaskonstnären Monica Edmondsson och textilkonstnären Britta Marakatt-Labba. De fick i uppdrag att skapa unika konstverk för att knyta an byggnaden till ursprungskulturen, säger Lars Olausson, gestaltningsansvarig arkitekt på Liljewall.

Ett av verken är en ljusbrunn i entréhallen som kallas Ája vilket betyder kallkälla, det andra en stor betonggjutning föreställande en samisk stjärnhimmel som ska ingraveras i en över 21 meter lång del av fasaden. Konstruktionen och tillverkningen har varit komplex och håller just nu på att gjutas in och monteras steg för steg på fasaden.

 

bild
Kunskapshuset. Foto: Anders Bobert

Röd träprofil
Den sex våningar höga, asymmetriska byggnaden har en distinkt träprofil med iögonfallande exteriöra och interiöra träinslag som utmärker den. Det är en flexibel och vacker utbildningsmiljö rustad för framtidens behov av förändring och utveckling.

Fasaden är uppbyggd av limträ och glas genom vertikala träpelare. Pelarna, alla med olika form och snitt, har placerats parvis vilket skapar variation och omväxling när förbipasserande går längs med byggnaden. Skolan upplevs i vissa vinklar sluten och i andra helt uppglasad, säger Lars Olausson.

Rött är den markanta och återkommande kulören som ger byggnaden och interiörerna en stark identitet. Färgen återkommer i de fiskbensmönstrade undertaken, pelare och i inredningen. En stor del av den fasta inredningen, och delar av den lösa inredningen, har formgivits och tillverkats specifikt genom Liljewall för att överensstämma med Kunskapshusets övergripande karaktär. Ett tydligt exempel är den sittbänk som inspirerats av det samiska mönster som legat till grund för skolans gestaltning.

 

bild
Kunskapshuset entréhall och trappa. Foto: Anna Kristinsdóttir

Unik samhällsomvandling

Kunskapshuset är en del den unika samhällsomvandling Gällivare står inför. Två centrum ska bli ett när grannorten Malmberget, till stora delar, flyttas på grund av gruvans utveckling. Genom medborgardialoger och kontakt med lokalt näringsliv och andra intressenter har kommunen fastslagit en vision om att bygga en ”arktisk småstad i världsklass”. Den visionen har Liljewall varit en del av genom planerandet och genomförandet av Kunskapshuset. Skolan blir ett viktigt tillskott till staden och dessutom en markör som berättar en historia om platsen och det samiska kulturarvet. 

 

bild
Kunskapshuset, entrésalen och trappan "Dagbrottet" Bild: Anders Bobert

Fakta
STATUS: Färdigställt. Officiell invigning hösten 2020
UPPDRAGSGIVARE: Gällivare kommun
ÅR:2015–2020
BRUTTOAREA: ca 23 000 kvm
GENERALKONSULTER: MAF Arkitektkontor
ARKITEKTER: Liljewall
INREDNINGSARKITEKTER: Liljewall
LANDSKAPSARKITEKTER: Liljewall & WSP
KONSTRUKTION: WSP Byggprojektering
El, VVS, Energi/Klimat, Miljöbyggnad: WSP Systems
GEOTEKNIK, MARK/VA: WSP Samhällsbyggnad
BRAND: Brandskyddslaget
AKUSTIK: Tyréns