Lindholmens tekniska gymnasium – Där arkitekturen speglar verksamheten

Foto: Bert Leandersson

Av Sara Schröder

I den expansiva stadsdelen Lindholmen i Göteborg ståtar Lindholmens Tekniska Gymnasium. Tegelfasader i mörkbruna nyanser, murat i relief med två olika djup i varierande bredder och med olika glansvärden, skapar ett levande uttryck och sågtandstaket gör verkligen att byggnaden sticker ut. Skolan är Göteborgs första kommunala gymnasium på 20 år.

 

bild
Ljust trä skapar värme i en annars avskalad miljö interiört med rena linjer och gråa toner. Foto: Bert Leandersson/KUB arkitekter

 

– Vår ambition var att skapa flexibla, inbjudande lokaler som verkligen lockar till sig elever som vill gå ett yrkesprogram. Jag tycker vi har lyckats. De moderna lokalerna är ljusa och välkomnande samt speglar det som eleverna utbildar sig inom. Det öppna innertaket visar de tekniska lösningarna som finns i byggnaden och på taket finns solpaneler samt en plattform där eleverna kan ha undervisning samt genomföra olika laborationer. Flertalet klassrum är något större än standard för att vara anpassade till den utrustning som behövs i undervisningen, säger Ulrika Videli på lokalförvaltningen i Göteborg.

 

bild
En gradängtrappa av massivträ, placerad i ljusgårdsatriet, tar sig vindlande upp genom våningsplanen. Tillsammans med de öppna balkongerna runt atrierna skapar den en samlande teaterkaraktär med spännande spanings- och mötesplatser. Foto: Pressbild Göteborgs Stad

BYGGNAD SOM LEVERERAR ENERGI

KUB arkitekter var de som fick i uppdrag att med fokus på hållbar utveckling forma en ny, modern, flexibel skolbyggnad för gymnasiet. Viktigt var att lokalerna skulle kunna anpassas efter ett föränderligt behov och att skolan skulle gestaltas som ett landmärke och symbolisera nydaning och kompetens.

 

bild
Foto: Pressbild Göteborgs Stad

 

– Vi har verkligen siktat högt vad gäller hållbarhet och byggnaden är ett plusenergihus med både bergvärme och solpaneler på taket. En utmaning har varit att kartlägga de olika behov som skolan har i sin undervisning. Ett exempel är när vi för Sjöfartsutbildningens räkning behövde identifiera det faktiska behovet av elförsörjning för att det skulle räcka till för att driva verksamhetens båtmotor, vilken dessutom skulle befinna sig i klassrummet. Tack vare ett jättebra samarbete mellan alla parter har vi löst de utmaningar som dykt upp, berättar Ulrika Videli. 

 

bild
Tegelfasaderna återkopplar till områdets historia samtidigt som det möter det moderna i glaspartier och med hållbara, tekniska lösningar. Foto: Bert Leandersson

FAKTA LINDHOLMENS TEKNISKA GYMNASIUM
Objekt: Gymnasieskola
Var: Lindholmen, Göteborg
Färdigt: Skolan invigdes 21 augusti 2020
Beställare: Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad Storlek: 11 300 kvm BTA
Arkitekt: KUB arkitekter AB
Specialinredning: Noas Sweden har levererat all specialinredning
Totalentreprenör: Betonmast AB
Övrigt: Lindholmens Tekniska Gymnasium och har nominerats till Kasper Salin-priset 2020 för sin arkitektur.

 

bild
Skolan kröns av ett karakteristiskt sågtandstak med solpaneler mot söder som tillsammans med geo-lager och andra klimattekniska system skapar en byggnad som även levererar energi. Foto: Bert Leandersson