2019 års konststipendiater utsedda

Elisabet Thun, Entrance, 2019, akryl på duk.

Idag beslutade kulturnämnden vilka konstnärer som får stipendier och bidrag. Totalt handlar det om 2 800 000 kronor som 23 konstnärer får dela på.

I år blir det 23 skånska konstnärer som får dela på de 2 800 000 kronorna som delas ut ur tre konststipendiefonder. Det är Ellen Trotzigs fond, Emil Olssons minnesfond och Aase och Richard Björklunds fond som delas ut. Stipendierna räknas till några av landets största.

Totalt har 157 konstnärer sökt stipendier och 79 konstnärer bidrag. Det har varit en stor spridning av olika konstnärliga tekniker och uttryckssätt. Bland stipendiaterna finns konstnärer från Hamar i Norge till Lissabon i Portugal, men enligt stadgarna har alla en koppling till Skåne.

Bakom årets förslag på stipendiater står Konstmuseets intendenter Anna Johansson, Marcus Pompeius och Konsthallens chef Mats Stjernstedt.

Stipendierna och bidragen delas ut i samband med en ceremoni den 5 juni. 

STIPENDIATER UR ELLEN TROTZIGS FOND

Gitte Eidslott, utbildad vid Akademin Valand, Göteborg. Har bland annat ställt ut på Alta Art Space, Malmö, 2018, Galleri 1, Göteborg, 2017 och Kunstmuseet KUBE, Ålesund, Norge, 2015.

Ingrid Klintskog, utbildad vid Konsthögskolan i Umeå. Har bland annat ställt ut på Boxplay, 8 Salon, Hamburg, Tyskland, 2018, Edsviks Konsthall, Sollentuna, 2014 och ZKU, Berlin, Tyskland, 2014.

Nicklas Randau, utbildad vid Konsthögskolan i Malmö. Har bland annat ställt ut på Galleri Thomas Wallner, Simris, Galleri Forsblom, Stockholm 2018 och Werkhalle Wiesenburg, Berlin 2017.

Elisabet Thun, utbildad vid Kunsthøgskolen i Bergen, Norge. Har bland annat ställt ut på Galleri Thomas Wallner, Simris, 2018, Galleri Arnstedt, Östra Karup, 2017 och Ayumi Gallery, Tokyo, 2017.

STIPENDIATER UR AASE OCH RICHARD BJÖRKLUNDS FOND

Hanni Kamaly, utbildad vid Konsthögskolan i Malmö. Har bland annat ställt ut på Moderna Museet, Stockholm, 2018, Galleri Ping-Pong, Malmö, 2018 och Malmö Konstmuseum, 2017.

Ellinor Lager, utbildad vid Akademin Valand, Göteborg och Malmö Konsthögskola. Har bland annat ställt ut på Delfi, Malmö 2017 och Window Gallery, Göteborg 2014.

LealVeileby (António Leal och Jesper Veileby) utbildade vid Konsthögskolan i Malmö. De har bland annat ställt ut på Espaço Campanhã Porto, Portugal, 2018, Sjöbo Konsthall, 2017 och MAAT Museum, Lissabon, Portugal, 2017.

Joakim Sandqvist, utbildad vid Konsthögskolan i Malmö. Har bland annat ställt ut på Centrum för fotografi, Stockholm 2018, Österängens konsthall, Jönköping 2017 och Malmö Konstmuseum 2017.

BIDRAG FRÅN AASE OCH RICHARD BJÖRKLUNDS FOND

Stina Lindskog, utbildad vid Akademin Valand, Göteborg. Arbetar med måleri.

Elisabet Moritz, utbildad vid Akademien- Beaux-Arts, Paris. Arbetar med foto, teckning och text.

Johan Suneson, utbildad vid Akademin Valand, Göteborg. Arbetar med måleri, skulptur, teckning

Ulla Viotti, utbildad vid Konstfack, Stockholm. Arbetar med skulptur och installation.

Charlotte Walentin, Utbildad vid Konsthögskolan i Malmö. Arbetar med blandteknik.

Peter Wallström, utbildad Nordiska Konstskolan, Finland. Arbetar med måleri.

Anna Wessman, utbildad vid Konsthögskolan i Malmö. Arbetar med måleri, teckning och performance

BIDRAG FRÅN EMIL OLSSONS MINNESFOND

Thomas Ackler, utbildad på Keramikskola, Lidköping. Arbetar med måleri.

Jan-Anders Hansson, utbildad vid Målarskolan Forum. Arbetar med objekt, måleri och grafik.

Anita Nilsson-Billgren, utbildad vid Grafikskolan Forum och Skånska målarskolan. Arbetar med måleri.

Annelie Nilsson, utbildad på Målarskolan Forum. Arbetar med installation, film, objekt, text och land-art.

Vera Ohlsson, utbildad vid Hovedskous målarskola, Göteborg. Arbetar med artists books, grafik och glas.

Bertil Warnolf, utbildad på Målarskolan Forum. Arbetar med måleri och grafik.

Ylva Westerhult, utbildad vid Konsthögskolan i Umeå. Arbetar med skulptur, teckning och foto.

FAKTA OM KONSTSTIPENDIERNA 

Ellen Trotzigs fond delas ut till skånska konstnärer med inriktning måleri. 2019 delas 4 stipendier à 175 000 kronor ut ur fonden. Bakom fonden står konstnären Ellen Trotzig som testamenterade sin kvarlåtenskap till Malmö Konstmuseum. Stipendiefonden har delats ut årligen sen 1952.

Aase & Richard Björklunds Fond delar ut både stipendium och bidrag. Stipendierna går till yngre lovande skånska konstnärer. 2019 delas 4 stipendier à 175 000 ut och 7 bidrag à 100 000 kronor ut ur fonden. Bakom fonden står konstnären Richard Björklund.

Emil Olssons fond delar ut bidrag till skånska bildkonstnärer. 2019 delas 7 bidrag à 100 000 kronor ut. Bakom fonden står konstnären Emil Olsson.