5 miljoner kronor doneras till Röhsska museet för inköp av nordisk design

Torsten och Wanja Söderbergs läsesal. Foto: Ina Marie Winther Åshaug

Torsten Söderbergs Stiftelse donerar 5 miljoner kronor till Röhsska museet, till minne av stiftelsens tidigare ordförande Tomas Söderberg. Donationen ska gå till inköp av nordiska design- och konsthantverksföremål till museets samlingar.

– Röhsska museet värdesätter samarbetet med Torsten Söderbergs stiftelse. Vårt gemensamma intresse att bygga kunskap och kännedom om nordisk design och konsthantverk kommer att stå i fokus i många år tack vare denna gåva, säger museichef Nina Due.

Donationen kommer att ge Röhsska museet möjlighet att utöka sin samling av nordisk design och konsthantverk och därmed belysa regionens inflytande när det kommer till innovation, kvalitet, hantverksskicklighet och hållbarhet. Den kommer också lägligt, vid en tidpunkt då Röhsska museet förbereder en ny basutställning med fokus på design och konsthantverk.

Samarbete under många decennier

Samarbetet mellan Röhsska museet och Torsten Söderbergs Stiftelse har pågått under många decennier, bland annat i form av anslag till museets forskning och inköp, Torsten och Wanja Söderbergs pris som delades ut under 25 år där Tomas Söderberg var en drivande kraft, och nyligen inrättandet av Torsten och Wanja Söderbergs sal vid museet.

– Eftersom Tomas Söderberg hade ett stort intresse för design och konsthantverk, var starkt engagerad i Röhsska museet och långvarig ordförande i Röhsska museets vänförening ville Torsten Söderbergs Stiftelse hedra hans insatser för stiftelsen genom en donation till just Röhsska museet, säger stiftelsens ordförande Maria Söderberg. Donationen tar sikte på att utöka museets samling av nordiska design och konsthantverksföremål och stärka forskningsunderlaget inom området.