World of Volvo – Göteborgs nya upplevelsecenter

Glasfasaden släpper in naturligt dagsljus och får det invändiga rummet att smälta samman med naturen utanför. Illustration: Kvant 1

Upplevelsecentret World of Volvo i centrala Göteborg är en unik träbyggnad som sätter fokus på skandinaviska landskaps- och byggtraditioner.

Av: Sofia Gad

b
World of Volvo ligger vid Mölndalsån och förbinds via en promenadväg längs åns östliga bredd med Göteborgs centrum. På andra sidan av byggnaden ligger motorvägen E6. 
Illustration: Kvant 1

Det 22 000 kvadratmeter stora upplevelsecentret World of Volvo förenar de två dotterbolagen Volvo Group och Volvo Cars historia, tradition och framtid i en byggnad. Ansvarig arkitekt har varit danska Henning Larsen, som vann intervjutävlingen om World of Volvo i slutet av 2018. Visionen har varit att skapa ett ikoniskt landmärke, en mötesplats och en förstklassig upplevelse. World of Volvo invigdes 14 april 2024.

– Vi har i projektet utgått från konceptet “allemansrätten” där omsorg till naturen och hänsyn till människor varit i fokus. Den runda formen, trämaterialet och föreningen med landskapet utanför är alla delar av en kollektiv svensk självbild, säger Martin Stenberg Ringnér, ansvarig arkitekt från Henning Larsen.

b
En av ”trädstammarna” med ”trädkrona” som breder ut sig över stentrappan och sittytor i jordnära färger.
Foto: Rasmus Hjortshøj, 2024

En hyllning till Göteborg

Byggnaden är designad som ett träd på en bergssida, där ”berget” är landskapet och byggnadens bas och ”trädet” utgör själva byggnaden med de bågformade pelarna som bildar trädstammar och trädkronor.

– Interiört har vi skapat en värld och volym med naturfärger och äkta material som trä, puts och betong, säger Martin Stenberg Ringnér.

I direkt anslutning till World of Volvo ligger parkeringshuset som tagits fram av arkitektkontoret Fredblad. Byggnadens fasad har fått sin inspiration från barken på en ek och utgör en del av basen på den för allmänheten inbjudande parken uppe på taket.

– Det slutgiltiga fasaduttrycket kan upplevas som ett berg som parken vilar på, men även som en skrovlig trädstam. Det är upp till betraktaren att avgöra, säger Petra Thedin, ansvarig arkitekt från Fredblad arkitekter.

– World of Volvo är en hyllning till Göteborg och ger associationer till klipporna vid kusten, skogen och utsikt över staden, avslutar Martin Stenberg Ringnér.

b
Lounge med utblick.
Foto: Rasmus Hjortshøj, 2024
b
Skulpturala trappor binder samman de fyra våningsplanen.
Foto: Rasmus Hjortshøj, 2024
b
En 4 500 kvadratmeter stor utställningsyta som tar besökarna med på en resa från det förflutna och in i framtiden.
Foto: Rasmus Hjortshøj, 2024